zmluvné strany:          STAVOTERM Michalovce s.r.o.

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                20. 9. 2011

účinná:                       21. 9. 2011

hodnota zmluvy:          0 Eur

trvanie:                       doba neurčitá