zmluvné strany:          STI spol. s r.o., Krompachy

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                16. 9. 2011

účinná:                       17. 9. 2011