zmluvné strany:          Ing. Jaroslav Schreiber a manželka Elena Schreiberová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                20. 9. 2011

účinná:                       21. 9. 2011