zmluvné strany:          Alžbeta Beličáková

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                26. 9. 2011

účinná:                       27. 9. 2011