zmluvné strany:          Janka Ziolkovská

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                21. 9. 2011

účinná:                       22. 9. 2011