zmluvné strany:          Magda Grohreginová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                8. 9. 2011

účinná:                       9. 9. 2011