zmluvné strany:         Ivana Karasová GSM-IS

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               5.9.2011

účinná:                      6.9.2011

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá