zmluvné strany:          Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                2. 9. 2011

účinná:                       3. 9. 2011