Z obsahu čísla vyberáme: * Program XX. Krompašského jarmoku * Terénna sociálna práca v meste Krompachy * Potravinová pomoc - usmernenie * Novootvorená predajňa DEDRA SHOP