Z obsahu čísla vyberáme: * TERMOKOMPLEX informuje * Program dodávok potravín 2011 * Spomienky našich občanov * Policajný zápisník * Rady na dovolenku