Z obsahu čísla vyberáme: * Významné osobnosti Krompách * Úspešný gymnazisti v Houstone * V nemocnici budú zrušené dve oddelenia * Európsky rok dobrovoľníctva * Pozvánka na DONEBAFEST 2011