Zobsahu čísla vyberáme: *Sčítanie obyvateľov domov a bytov *Medzinárodný rok lesov 2011 *Festival tanca 2011 s podporou KSK *Správa o činnosti MŠK POKROK Krompachy *Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta