Obyvateľstvo


Podľa posledného sčítania ľudu v r. 2011 žije v Krompachoch 8 758 obyvateľov. K slovenskej národnosti sa hlási 7 378 obyvateľov, rómskej 193, českej 29, poľskej 12, rusínskej 11 a nezistené 1 167. Z hľadiska vierovyznania je 61,2% rimokatolíkov, 2,8% pravoslávnych, 1,9% gréckokatolíkov, 1,2% Evanjelická cirkev augsburského vyznania, 1,1% Apoštolská cirkev, 0,7% iné, 14,1% bez vyznania a 17% nezistené.

Podnebie a príroda


V Hornádskej kotline sa ročné zrážky pohybujú od 590 do 800 mm. Najviac zrážok pripadá na mesiac júl, najmenej na február. Prírodná snehová pokrývka trvá 75 - 90 dní v roku.
Priemerná ročná teplota je + 6,8°C, najnižšia v januári - 6,2°C, najvyššia v júli +17,0°C. Terén upravuje prúdenie prevládajúcich vetrov, ktoré sú prevažne západného a východného smeru. V absolútnych hodnotách ale prevažuje 47% bezvetrie.
V rozsiahlych ihličnatých a zmiešaných lesoch žije jelenia a srnčia zver, diviak, vlk, rys, jazvec. Lesy sú bohaté na huby a lesné plody. Zo vzácnych rastlín je možné vidieť poniklec a ľaliu zlatohlavú. V rieke Hornád žijú pstruhy, jalce, kapre, lipne, šťuky, zubáče, úhory a ostrieže.

Hospodársky potenciál

Prírodné podmienky predurčili mestu prevažne priemyselný charakter. Na území mesta pôsobí spoločnosť SLOVENSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY a. s. vyrábajúca široký sortiment elektrotechnických prístrojov pre použitie v priemysle ale aj domácnosti. KOVOHUTY a. s. Krompachy spracúvajú druhotné suroviny s obsahom medi. Výrobky z liatiny sú zase hlavným programom spoločnosti ZLIEVAREŇ SEZ a. s.. Medzi významné podniky, ktoré pôsobia na území mesta patrí aj ZINKÓZA, s. r. o. a HASMA, s. r. o., GINDRE komponenty s.r.o., LEADER LIGHT, s.r.o.

Pamiatky


• klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Jána Evanjelistu z roku 1774
• evanjelický kostol z roku 1883
• kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1776
• baroková kúria zo 17. storočia rekonštruovaná na penzión
• pamätník Krompašskej vzbury a administratívna budova bývalých železiarní
• starý železiarsky hámor na Starej Maši
• prvá vodná elektráreň na východnom Slovensku

Doprava

Dopravnou cestnou tepnou je cesta II. triedy č. 547, ktorá prechádza zo Spišského Podhradia cez Spišské Vlachy, Krompachy, Jaklovce do Košíc. Na európsku cestu E 50 a diaľnicu D 1sa napája v Spišskom Podhradí. Územím Krompách prechádza hlavný železničný ťah Čierna nad Tisou - Košice - Poprad - Žilina s napojením na Bratislavu a Ostravu.

Zdravotníctvo

V Krompachoch sídli Nemocnica spol. s.r.o so šiestimi základnými oddeleniami a 10 odbornými ambulanciami. V meste je sieť neštátnych zdravotníckych zariadení zabezpečujúcich spolu s troma lekárňami zdravotnícku starostlivosť.

Školstvo a kultúra

V meste je jedna základná škola a dve základné školy s materskou školou, Základná umelecká škola a Špeciálna základná škola. O vhodnom vyplnení voľného času detí a mládeže sa stará Centrum voľného času PRIMA, ktoré zriaďuje záujmové krúžky. Mesto je tiež sídlom Gymnázia a Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy.
Centrom kultúry je Dom kultúry, pri ktorom účinkuje Dychová hudba so 100-ročnou tradíciou, folklórnych súborov Krompašan a Krompašanček. Medzinárodného uznania sa taktiež dostalo mažoretkám. Dom kultúry je taktiež sídlom mestskej knižnice spravujúcej knižničný fond s 29 000 titulmi. Pri rímsko-katolíckom chráme účinkuje miešaný zbor Cantica Christiana.

Šport

Športové dianie v meste je sústredené najmä v Mestskom športovom klube a Mestskom športovom klube POKROK, ktoré združujú oddiely stolnotenisový, turistický, cykloturistický, ZRTV, hokejbalový, triatlon-duatlon-maratón. Aktívny je tiež Futbalový klub Pokrok SEZ Krompachy, ako aj dva basketbalové kluby. Pre športovcov je k dispozícii lyžiarsky areál na Plejsoch, futbalový štadión na ulici SNP, telocvičná hala a krytý plavecký bazén na Maurerovej ulici, tenisový kurt na Trangusovej ulici, viacúčelová stolnotenisová herňa, multifunkčné ihrisko na Maurerovej ulici ako aj multifunkčné ihrisko "Pod Okruhliskom" a značené turistické chodníky v okolí mesta.

Významné osobnosti

Július Barč - Ivan (1909 - 1953) - dramatik, prozaik a publicista,
Zeno Csáky (1840 - 1905) - spišský hlavný župan od r.1896,
Jozef Fabini (1908 - 1984) - akademický maliar, národný umelec, historik umenia,
Július Gundelfinger (1833 - 1894)- maliar-krajinkár Spiša a Šariša, šľachtic a zeman,
Vladimír Hajko (1920-2011) -pedagóg, fyzik, člen Československej a predseda Slovenskej akadémie vied,
Jozef Hodorovský (1921) - vynikajúci herec a pedagóg,
Tibor Honty (1907 - 1968) - fotograf, svojou tvorbou si získal svetový ohlas,
Jozef Hradský (1827 -1907) -spišský historik, učenec, spisovateľ, spišský kanonik,
Vavrinec Koch (1442 - 1475) - humanistický vzdelanec, profesor na Académia Istropolitana a viedenskej univerzite, filozof a teológ,
Ján Kvasnička (1927) - profesor, historik, rektor Univerzity Komenského v Bratislave,
Ondrej Lenárd (1942) - svetoznámy dirigent, riaditeľ popredných slovenských orchestrov, čestný dirigent Shynsei Nippon Symphony Orchestra v Tokiu,
Viktor Lorenc (1843 - 1915) - hlavný inžinier krompašských železiarní, priekopník vysokohorskej turistiky na Slovensku, priekopník cyklistiky,

Rudolf Lukáč /1919-2002/-pedagóg,dokumentarista,prekladateľ,zakladajúci a dlhoročný riaditeľ Štatnej vedeckej knižnice v Košiciach

Július Maurer (1896 - 1961) - politik a minister,
Milan Pažout (1948) - olympionik, akademický majster sveta v alpských disciplínach v lyžovaní,
Janko Slovenský (1856 - 1900) - podnikateľ, redaktor, výrazná postava krajanov v USA,
Mikuláš Šprinc (1914-1985) - básnik, zakladateľ katolíckej moderny, pedagóg, spisovateľ a prekladateľ,
Ľudovít Trangous (1786 - 1855) - zakladateľ krompašských železiarní,
Ľudovít Tetmajer (1850 - 1905) - technik, vynálezca, vysokoškolský profesor, stavebný odborník európskeho významu,
Bartolomej Urbanec (1918 - 1983) - hudobný skladateľ, folklorista, dirigent orchestrov SĽUKu a Lúčnice,
Dušan Škvarenina (1939 - 1997) - účastník Olympijských hier v Ríme - dráhová cyklistika.
László Burunyi; (1918-1982) účastník Olympijských hier v rokoch 1948 (Londýn), 1952(Helsinky) reprezentoval vo vzpieraní Maďarsko.