Kalendár podujatí
december 2019
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mapa
Úradná tabuľa
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
www.krompachy.sk
Žiadateľ: Rastislav Horvát, Lorencova ulica 1098/8, 053 42 Krompachy
10.12.2019
7
... celý článok >>
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
www.krompachy.sk
Žiadatelia: Anton Bača a manž. Marta Bačová, bytom Banská ulica 43, 053 42 Krompachy
10.12.2019
5
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní vo veci podnetu na vyhlásenie objektov v areáli bývalej železiarne (zlievarne) v Krompachoch, časť…
4.12.2019
55
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č.5/2019
www.krompachy.sk
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
26.11.2019
116
... celý článok >>
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 rozpočtovými opatreniami
www.krompachy.sk
26.11.2019
83
... celý článok >>
Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2020
www.krompachy.sk
26.11.2019
116
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 3/2014
www.krompachy.sk
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
26.11.2019
97
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadenie mesta Krompachy č. 4/2014
www.krompachy.sk
o miestnych daniach na území mesta Krompachy.
26.11.2019
71
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.
26.11.2019
79
... celý článok >>
Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Krompachoch
www.krompachy.sk
26.11.2019
80
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
www.krompachy.sk
25.11.2019
68
... celý článok >>
Žiadosť vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie
www.krompachy.sk
20.11.2019
115
... celý článok >>
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
19.11.2019
170
... celý článok >>
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
19.11.2019
115
... celý článok >>
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
14.11.2019
203
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Radúz, zajtra Hilda - 10.12.2019
textová verzia