Kalendár podujatí
október 2019
po ut st št pi so ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Mapa
Úradná tabuľa
Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2019
www.krompachy.sk
8.10.2019
71
... celý článok >>
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška
www.krompachy.sk
7.10.2019
67
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2011
www.krompachy.sk
o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území mesta.
4.10.2019
73
... celý článok >>
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
www.krompachy.sk
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
1.10.2019
139
... celý článok >>
Oznámenie o priamom predaji - pozemky na ul. Dolina
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy, konajúce prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta, na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení…
30.9.2019
153
... celý článok >>
Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
www.krompachy.sk
30.8.2019
275
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - vyhlásenie objektov v areáli bývalej železiarne v Krompachoch, časť Stará Maša za národnú kultúrnu pamiatku.
26.8.2019
277
... celý článok >>
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
V súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení…
30.7.2019
992
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
www.krompachy.sk
4.6.2019
490
... celý článok >>

Meniny má Lukáš, zajtra Kristián - 18.10.2019
textová verzia