Kalendár podujatí
apríl 2020
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Mapa
Úradná tabuľa
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
30.3.2020
118
... celý článok >>
Územné rozhodnutie
www.krompachy.sk
Rozhodnutie o umiestnení stavby
30.3.2020
107
... celý článok >>
Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
18.3.2020
155
... celý článok >>
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
www.krompachy.sk
o poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
17.3.2020
245
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Rozhodnutie hlavného hygienika SR - 12.3.2020
13.3.2020
176
... celý článok >>
Verejná vyhláška - predĺženie lehoty
www.krompachy.sk
11.3.2020
167
... celý článok >>
Žiadosť Súkromnej spojenej školy EDURAM Krompachy o vydanie súhlasu na výrub drevín
www.krompachy.sk
2.3.2020
241
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
17.2.2020
312
... celý článok >>
Doplnok č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 9/2016
www.krompachy.sk
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy
17.2.2020
254
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy
www.krompachy.sk
Na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a…
14.2.2020
304
... celý článok >>
Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
www.krompachy.sk
13.2.2020
221
... celý článok >>
Doplnok č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
www.krompachy.sk
13.2.2020
198
... celý článok >>
Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2020-2022
www.krompachy.sk
27.1.2020
343
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015
www.krompachy.sk
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky .
24.1.2020
278
... celý článok >>
Oznámenie verejnou vyhláškou
www.krompachy.sk
"Lekáreň Krompachy"
23.1.2020
311
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Albert, zajtra Milena - 8.4.2020
textová verzia