Kalendár podujatí
júl 2020
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Mapa
Úradná tabuľa
Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
25.6.2020
219
... celý článok >>
Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019
www.krompachy.sk
25.6.2020
154
... celý článok >>
Záverečné stanovisko - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
www.krompachy.sk
24.6.2020
127
... celý článok >>
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
www.krompachy.sk
19.6.2020
390
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
17.6.2020
307
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
2.6.2020
564
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
www.krompachy.sk
1.6.2020
539
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia
27.5.2020
421
... celý článok >>
Zámer previesť zaknihované akcie emitenta Ski Plejsy a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na prevod zaknihovaných akcií emitenta Ski Plejsy a.s.,…
21.5.2020
718
... celý článok >>
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
15.5.2020
657
... celý článok >>
Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
18.3.2020
1018
... celý článok >>
Žiadosť Súkromnej spojenej školy EDURAM Krompachy o vydanie súhlasu na výrub drevín
www.krompachy.sk
2.3.2020
1016
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy
www.krompachy.sk
Na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a…
14.2.2020
902
... celý článok >>

Meniny má Drahomír, zajtra Bohuslav - 16.7.2020
textová verzia