Kalendár podujatí
jún 2019
po ut st št pi so ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Anketová otázka 1
  • Odpoved 1
  • Odpoved 2
  • Odpoved 3

Hlasovať môže iba prihlásený užívateľ
Mapa
Úradná tabuľa
Oznámenie verejnou vyhláškou
www.krompachy.sk
12.6.2019
86
... celý článok >>
Oznámenie verejnou vyhláškou
www.krompachy.sk
6.6.2019
149
... celý článok >>
Zámer predať majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta…
5.6.2019
182
... celý článok >>
Návrh Záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2018
www.krompachy.sk
5.6.2019
100
... celý článok >>
NÁVRH Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné s
www.krompachy.sk
5.6.2019
127
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2012
www.krompachy.sk
o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.
4.6.2019
107
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019
www.krompachy.sk
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
4.6.2019
62
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
4.6.2019
64
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
www.krompachy.sk
4.6.2019
73
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019
www.krompachy.sk
o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy.
20.5.2019
233
... celý článok >>
Oznámenie verejnou vyhláškou
www.krompachy.sk
Obnova bytového domu Slovinská č.7, Krompachy
29.4.2019
296
... celý článok >>
VZN č. 03/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území
www.krompachy.sk
23.4.2019
475
... celý článok >>
Požiare v jarnom období
www.krompachy.sk
Jarné obdobie je už tradične spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastov a nárastom počtu lesných požiarov. Tieto požiare nie sú spôsobené len…
2.4.2019
1342
... celý článok >>
Oznámenie - Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka
do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu.
11.3.2019
1433
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy
www.krompachy.sk
Na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a…
27.2.2019
1473
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Valéria, zajtra Alojz - 20.6.2019
textová verzia