Kalendár podujatí
január 2021
po ut st št pi so ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Mapa
Úradná tabuľa
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa §22, ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového…
21.1.2021
42
... celý článok >>
Doplnok č. 1 VZN č. 2 /2018
www.krompachy.sk
Doplnok č. 1 VZN Mesta Krompachy č. 2 /2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
30.12.2020
115
... celý článok >>
Doplnok č. 5 VZN č. 3/2014
www.krompachy.sk
Doplnok č. 5 k VZN Mesta Krompachy č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
29.12.2020
82
... celý článok >>
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
www.krompachy.sk
24.11.2020
252
... celý článok >>
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok na ul. Kpt. Nálepku
www.krompachy.sk
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy –…
6.11.2020
376
... celý článok >>
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok na Kúpeľnej ulici
www.krompachy.sk
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy –…
6.11.2020
302
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Obnova bytového domu Slovinská č. 4, Krompachy
27.10.2020
382
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Zisťovacie konanie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy“
26.10.2020
232
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Rozhodnutie vo veci podnetu na vyhlásenie objektov nachádzajúcich sa v k.ú. Krompachy, časť Stará Maša za národnú kultúrnu pamiatku.
14.10.2020
290
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznam o strategickom dokumente
13.10.2020
230
... celý článok >>
Zverejnenie výsledku vybavenia petície
www.krompachy.sk
Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch.
12.10.2020
308
... celý článok >>
Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho k
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
9.10.2020
198
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
www.krompachy.sk
5.10.2020
330
... celý článok >>
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
9.9.2020
506
... celý článok >>
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - rozsah hodnotenia
www.krompachy.sk
26.8.2020
418
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Zora, zajtra Miloš - 22.1.2021
textová verzia