Kalendár podujatí
august 2019
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Mapa
Úradná tabuľa
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
27.5.2020
0
... celý článok >>
Zámer previesť zaknihované akcie emitenta Ski Plejsy a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na prevod zaknihovaných akcií emitenta Ski Plejsy a.s.,…
21.5.2020
106
... celý článok >>
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky
www.krompachy.sk
Podľa zákona §6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informujeme o zmene strategického dokumentu - Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných…
20.5.2020
105
... celý článok >>
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
15.5.2020
77
... celý článok >>
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2020
www.krompachy.sk
o poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
12.5.2020
157
... celý článok >>
Doplnok č.4 k VZN č.1/2019 mesta Krompachy
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.
11.5.2020
126
... celý článok >>
Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
18.3.2020
389
... celý článok >>
Žiadosť Súkromnej spojenej školy EDURAM Krompachy o vydanie súhlasu na výrub drevín
www.krompachy.sk
2.3.2020
430
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy
www.krompachy.sk
Na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a…
14.2.2020
481
... celý článok >>

Meniny má Iveta, zajtra Viliam - 27.5.2020
textová verzia