Kalendár podujatí
november 2020
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mapa
Úradná tabuľa
Návrh Doplnku č.1 VZN č.2/2018
www.krompachy.sk
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
30.11.2020
10
... celý článok >>
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
www.krompachy.sk
24.11.2020
60
... celý článok >>
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok na ul. Kpt. Nálepku
www.krompachy.sk
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy –…
6.11.2020
232
... celý článok >>
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok na Kúpeľnej ulici
www.krompachy.sk
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy –…
6.11.2020
217
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Obnova bytového domu Slovinská č. 4, Krompachy
27.10.2020
287
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Zisťovacie konanie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy“
26.10.2020
183
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Rozhodnutie vo veci podnetu na vyhlásenie objektov nachádzajúcich sa v k.ú. Krompachy, časť Stará Maša za národnú kultúrnu pamiatku.
14.10.2020
198
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznam o strategickom dokumente
13.10.2020
167
... celý článok >>
Zverejnenie výsledku vybavenia petície
www.krompachy.sk
Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch.
12.10.2020
225
... celý článok >>
Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho k
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
9.10.2020
142
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
www.krompachy.sk
5.10.2020
272
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017
www.krompachy.sk
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy.
5.10.2020
144
... celý článok >>
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
9.9.2020
446
... celý článok >>
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - rozsah hodnotenia
www.krompachy.sk
26.8.2020
383
... celý článok >>
Oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmeny a doplnky 02/2020 územného plánu mesta Krompachy“
www.krompachy.sk
11.8.2020
675
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Ondrej/Andrej, zajtra Edmund - 30.11.2020
textová verzia