Kalendár podujatí
október 2020
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Mapa
Úradná tabuľa
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Zisťovacie konanie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy“
26.10.2020
30
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Rozhodnutie vo veci podnetu na vyhlásenie objektov nachádzajúcich sa v k.ú. Krompachy, časť Stará Maša za národnú kultúrnu pamiatku.
14.10.2020
101
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznam o strategickom dokumente
13.10.2020
102
... celý článok >>
Zverejnenie výsledku vybavenia petície
www.krompachy.sk
Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch.
12.10.2020
131
... celý článok >>
Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho k
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
9.10.2020
106
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
www.krompachy.sk
5.10.2020
236
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017
www.krompachy.sk
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy.
5.10.2020
102
... celý článok >>
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
9.9.2020
392
... celý článok >>
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - rozsah hodnotenia
www.krompachy.sk
26.8.2020
327
... celý článok >>
Tlačová správa Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
www.krompachy.sk
11.8.2020
566
... celý článok >>
Oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmeny a doplnky 02/2020 územného plánu mesta Krompachy“
www.krompachy.sk
11.8.2020
589
... celý článok >>
Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
25.6.2020
855
... celý článok >>
Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019
www.krompachy.sk
25.6.2020
836
... celý článok >>
Záverečné stanovisko - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
www.krompachy.sk
24.6.2020
683
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
www.krompachy.sk
1.6.2020
1465
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Sabína, zajtra Dobromila, Kevin - 27.10.2020
textová verzia