"Úprava obslužnej komunkácie medzi blokmi ul. Cintorínskej"

"Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska"

"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č.36 a č.35"

 

Vyvesené dňa: 02.10.2018

Sňaté dňa: 17.10.2018