Stavebné povolenie na stavbu: "Obnova bytového domu Mlynská 3, Krompachy"

 

Vyvesené dňa: 18.09.2018

Sňaté dňa: 03.10.2018