Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej