Nariadenie vykonania zabezpečovacích prác na rodinných domoch na ulici Stará Maša.

Vyvesené dňa: 02.08.2018

Sňaté dňa: 17.08.2018