Obnova bytového domu - Krompachy, Hlavná 22,23

vyvesené dňa: 23.04.2018

sňaté dňa: 09.05.2018