Počasie Krompachy - Svieti.com
Trh kvetov a zelene
Mesto Krompachy organizuje už VI. ročník Trhu kvetov a zelene, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. apríla 2018.
20.3.2018
624
... celý článok >>
Oznam - Plánovaný zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že plánovaný zber elektroodpadu a nebezpečných zložiek (žiarivky, batérie a akumulátory, chladničky, televízne prijímače, zobrazovacie…
23.4.2018
15
... celý článok >>
Pozvánka na zasadanie mestského zastupiteľstva
Pozývame Vás na 41. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 (streda) o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke…
19.4.2018
101
... celý článok >>
Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy
Mesto Krompachy na základe podanej žiadosti získalo dotáciu z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na realizáciu projektu "Integrovaný informačný systém,…
26.3.2018
648
... celý článok >>
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v týchto dňoch schválilo mestu Krompachy predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt…
13.3.2018
530
... celý článok >>
Voľné nájomné byty - Oznam
Mesto Krompachy oznamuje, že má voľné nájomné byty:
24.1.2018
1785
... celý článok >>
Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2018
Kalendáre zberu komunálneho odpadu, separovaných zložiek odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
21.12.2017
1299
... celý článok >>
KROMPACHY - rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP
Na základe vyhlásenej výzvy Ministerstvom vnútra SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje č. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, Prioritná…
19.9.2016
3493
... celý článok >>    Mesto KROMPACHY
Meniny má Juraj, zajtra Marek - 24.4.2018
    textová verzia