Kalendár podujatí
apríl 2018
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Počasie Krompachy - Svieti.com

Úradná tabuľa

1 2 3
Schválené dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schválilo dňa 26. apríla 2017 dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017.
27.4.2017
1498
... celý článok >>
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - výrobná hala priemyselného parku
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o…
11.4.2017
1730
... celý článok >>
Návrh záverečného účtu mesta Krompachy a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
10.4.2017
1181
... celý článok >>
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Krompachoch
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
30.12.2016
2392
... celý článok >>
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
12.12.2016
2777
... celý článok >>
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj voľného jednoizbového bytu č. 1 na prízemí v bytovom dome na ul. Hlavná 952/3
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
8.12.2016
2977
... celý článok >>
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy –…
3.10.2016
3342
... celý článok >>
Vyhodnotenie priameho predaja
Vyhodnotenie priameho predaja na predaj pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch parcela C-KN 2775/1 s výmerou 356 m2.
3.10.2016
3037
... celý článok >>
Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta…
21.9.2016
3299
... celý článok >>
PHSR Košického samosprávneho kraja - záverečné posúdenie
Informácia o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016…
6.9.2016
2953
... celý článok >>
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - byt (bývala CHARITA)
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy voľný…
12.8.2016
3979
... celý článok >>
Vyhodnotenie priameho predaja na predaj pozemku na Hlavnej ulici v Krompachoch
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta, na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení…
18.7.2016
3166
... celý článok >>
1 2 3    Mesto KROMPACHY
Meniny má Ervín, zajtra Slavomír - 21.4.2018
    textová verzia