Poplatky platné do 31.12.2017 http://krompachy.sk/files/00000065/spravnych_poplatkov_za_matricne_ukony.pdf