Náplň práce:

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácom prostredí seniorov. Práca zahŕňa pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov klientov, práce nevyhnutné na zabezpečenie chodu domácnosti (nákup, upratovanie), sprevádzanie pri návšteve lekára a pod. Súčasťou opatrovateľskej služby môže byť aj donáška stravy – obedov pre seniorov.


Požadované vzdelanie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

  • vyššie odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • alebo akreditovaný opatrovateľský kurz v rozsahu najmenej 220 hodín


Zručnosti a schopnosti, osobnostné predpoklady:  

  • kultivovaný slovný prejav, samostatnosť, fyzická zdatnosť
  • trpezlivosť, spoľahlivosť, empatia
  • bezúhonnosť


Ponúkame:

  • jednozmenná práca, pevný pracovný čas od 7:30 hod. – 15:30 hod., víkendy voľné


Predpokladaný termín nástupu do zamestnania:
podľa dohody

 

Kontakt:

PhDr. Imrich Papcun

tel.: 053/419 22 30

E-mail: imrich.papcun@krompachy.sk