Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

Dňa 16. októbra 2017 nás navždy opustil Ing. Miroslav Polnišer vo veku nedožitých 62 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20. októbra 2017 o 14,00 hod. podľa obradov rím. -kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch.

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.