Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme že nás dňa 18. apríla 2018 vo veku 86 rokov navždy opustil

Pavol Pataky.

Zádušná svätá omša a pohrebné obrady budú dňa 21. apríla 2018 o 12,30 hod.  vo Farskom kostole sv. Jána, apoštola v Krompachoch.

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme že nás dňa 19. apríla 2018 vo veku 77 rokov navždy opustila

Anna Bandžuchová, rod. Holodová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 23. apríla 2018 o 11,00 hod. podľa obradov rím.-kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.