Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila

Marta THANOVÁ, rod. Majerníková
dňa 15. januára 2018 vo veku nedožitých 82 rokov


Posledná rozlúčka so zosnulou bude 19. januára 2018 o 13,00 hodine podľa obradov rím.-kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch. 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.