Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 9. júna 2018 vo veku 78 rokov navždy opustil

Ján Repaský.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 13. júna 2018 o 14,00 hod. podľa obradov rím.-kat. cirkvi v kostole sv. Jána v Krompachoch. 

 

 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.