Sídlo 
Mestská polícia
SNP 84
053 42 Krompachy

tel. : 053/447 2627
mobil: 0902 772 000
e-mail: mspolicia@kromsat.sk 

Náčelník mestskej polície:
Mgr. Jozef Kuna