Mestský úrad Krompachy

Námestie slobody 1

053 42 Krompachy

 

Prednostka mestského úradu

Anna Nemčíková
tel.: 053/ 447 29 22
email: prednosta@krompachy.sk
 

Sekretariát

Anna Čechová
tel.: 053 / 419 22 11
email: sekretariat@krompachy.sk
 

Asistentka primátorky

 
tel.: 053 / 419 22 35