Vedúca oddelenia
Ing. Erika Balážová 
053 / 419 22 29
erika.balazova@krompachy.sk
 
Správa majetku mesta, regionálny rozvoj
Mgr. Miloš Klein
053/ 419 22 28
milos.klein@krompachy.sk
 
Správa bytov, regionálny rozvoj
Silvia Zavadová
053 / 419 22 25  
silvia.zavadova@krompachy.sk
       
Správa budov
Marta Slovinská
053 / 419 22 25 
marta.slovinska@krompachy.sk  
  
Správa daní a poplatkov
Silvia Karolčíková
053 / 419 22 23    
silvia.karolcikova@krompachy.sk
 
Rozpočet a účtovníctvo
Anna Breznayová 
053 / 419 22 23
anna.breznayova@krompachy.sk
 
Pokladňa, osobitný príjemca
Božena Brutvanová
053 / 419 22 33
bozena.brutvanova@krompachy.sk