Vedúci oddelenia

Ing. Štefan Ondáš - č. d. 19
053 / 419 22 12
0917 926 851
stefan.ondas@krompachy.sk

Referenti

Anna Kramolišová - č. d. 21
053 / 419 22 26
0917 560 508
anna.kramolisova@krompachy.sk

Mgr. Stanislav Kurta - č. d. 20
053 / 419 22 34
0918 342 054
stanislav.kurta@krompachy.sk

Ivo Hinďoš - č. d. 17
053 / 419 22 21
0918 342 053
ivo.hindos@krompachy.sk