Vedúci oddelenia

Ing. Ján Ivančo
053 / 419 22 17
jan.ivanco@krompachy.sk
 
 
Verejné obstarávanie, webová stránka
Ing. Eva Stehlíková
053 / 381 86 85
eva.stehlikova@krompachy.sk
 
 
Personalistika a mzdy
Eva Rímska
053/ 419 22 15
eva.rimska@krompachy.sk
 
Podnikateľská agenda

Anna Čechová

053/ 419 22 11

anna.cechova@krompachy.sk
 
Priestupky, sťažnosti a petície
JUDr. Ingrid Chudíková
053/ 419 22 26
ingrid.chudikova@krompachy.sk
 
Podateľňa, osvedčovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu občanov, evidencia stavieb
Mária Jendruchová
053 / 419 22 24
maria.jendruchova@krompachy.sk
 
Sociálne veci, opatrovateľská služba, správa IT
PhDr. Imrich Papcun
053 /419 22 30  
imrich.papcun@krompachy.sk
 
Terénna sociálna práca
Mgr. Iveta Slovinská
0917 636 038
tsp.krompachy@gmail.com
 
Mgr. Katarína Fecková
0917 636 037
 
Matričný úrad
Jana Kandriková
053 / 419 22 31
jana.kandrikova@krompachy.sk 
 
Daniela Stanislavová
053 / 419 22 31
 
Registratúra - Archív
 
Ľuboslava Uličná
 
Informátorka
 
Darina Marasová
053 / 419 22 22