Na jeho zabezpečenie po organizačno-technickej stránke Mesto Krompachy, ako usporiadateľ a správca jarmoku, vydáva organizačný poriadok.