MESTO KROMPACHY
oznamuje, že má voľné nájomné byty:


Lorencova ulica č. 1102/12 v Krompachoch v dome s opatrovateľskou službou
- 2 x jednoizbový
- 1 dvojizbový

 (Byty sú určené pre občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách)

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté osobne, telefonicky, alebo e-mailom na adrese Mestského úradu v Krompachoch:

Silvia Zavadová, č. tel. 053/ 4192225

e-mail: silvia.zavadova@krompachy.sk